Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Eşti aici

Lista firme partenere şi temele de practică pentru domeniul Inginerie Electrică

"Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii"

Versiune tiparSend by emailPDF version

Lista firme partenere şi temele de practică pentru domeniul Inginerie Electrică

Nr.crt. Denumire firmă Locația IE
Studenți Tutori Nume tutori
Teme practică
1 SC SCHRACK TECHNICK SRL ORADEA 5 1
 • Chiş Marius
 1. Studiul unui sistem de alimentare a vehicolelor electrice, din surse neconvenţionale.
 2. Proiectarea unui sistem de distribuţie electrică, într-o clădire administrativă.
 3. Echipamentul electric de protecţie al unui sistem de alimentare cu energie electrică a unei locaţii rezidenţiale.
 4. Proiectarea echipamentului de protecţie împotriva electrocutării la o instalaţie industrială.
 5. Studiul echipamentului electric la un sistem pentru alimentarea de rezervă a unui consumator.
2 SC GIUPET SRL BEIUŞ 10 1
 • Omuţ Petru
 1. Studiul triodinelor utilizate în procesele de sudură.
 2. Analiza echipamentului electric al preselor hidraulice.
 3. Analiza şi proiectarea unui sistem de iluminat la SC GIUPET SRL.
 4. Proiectarea unui sistem de securizare la SC GIUPET SRL.
 5. Analiza sistemului electric şi mecanic al compresoarelor de aer.
 6. Studiul echipamentului electric la strungurile paralele.
 7. Studiul instalaţiei electrice a maşinilor de frezat.
 8. Analiza sistemelor de sudură cu invertor.
 9. Automatizarea sistemului de iluminat utilizând Luxomatul.
 10. Analiza şi studiul echipamentului electric a sistemelor de ridicare.
 11. Studiul sistemului de comandă a instalaţiei hidraulice la maşinile de îndoit table.
3 SC AUSTROM IMPEX SRL BEIUŞ 10 1
 • Hălmăjan Ioan Nicolae
 1. Studiu privind poziţionarea şi blocarea platoului la strungurile carusel.
 2. Studiu privind alimentatorul automat cu bare a unui strung paralel.
 3. Studiu privind echilibrarea hidraulică pentru axa Z la strungul carusel, folosind un acumulator cu azot.
 4. Studiu privind sistemul de prindere a portsculei de tip mână.
 5. Montarea componentelor electrice şi realizarea conexiunilor în dulapul electric, conform schemei electrice desfăşurate la strungul carusel SC17.
4 SC TECOR INDUSTRIES SRL ORADEA 5 1
 • Ţelea Darius
 1. Dezvoltarea unui kit de "inviolabilitate" (antifurt) pentru hale de productie.
 2. Implementarea unui sistem de supraveghere video, inclusiv soft de vizualizare, cu inregistrare.
 3. Proiectarea unui amplificator de putere de joasa frecventa care nu utilizeaza circuite dedicate.
 4. Proiectarea unui tablou electric la masina unealta de frezat universal FUS 32.
 5. Comanda unui motor pas cu pas hibrid.
 6. Transformarea unei masini unelte de frezat FUS 32 intr-o freza semiautomata/automata.
5 SC REMDACELECTRIC SRL ORADEA 5 1
 • Iancu Remus
 1. Studiul sistemului de alimentare cu energie electrică la Grădina Zoologică din Oradea.
 2. Studiu asupra sistemului de alimentare de siguranţă într-o unitate medicală.
 3. Proiectarea unei instalaţii de iluminat la o casa familială.
 4. Proiectarea unei instalaţii de forţă la o hală industrială.
 5. Proiectarea unui tablou de distribuţie la o societate industrială.
TOTAL 35 5  

 

Română
Attachment: