Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Eşti aici

Prezentare proiect

"Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii"

Versiune tiparSend by emailPDF version

POSDRU/109/2.1/G/82033 - CONVERGENȚA PREGĂTIRII PRACTICE UNIVERSITARE PENTRU INTEGRAREA REUȘITĂ A STUDENȚILOR PE PIAȚA MUNCII

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Axa Prioritară: 2 - “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție: 2.1 - “Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită pe piața muncii
Obiectivul general: Crearea unui cadru de organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregătire practică a studenţilor prevăzute în curricula obligatorie, în scopul asigurării unor competenţe practice adecvate a absolvenţilor la terminarea studiilor, prin mai buna corelare a acestora cu necesităţile existente pe piaţa muncii.
ID: POSDRU/109/2.1/G/82033
Solicitant: Universitatea din Oradea
Parteneri: P1 – S.C. RoMarketing S.R.L.
P2 – Camera de Comerț și Industrie Bihor
Perioada de desfășurare: 01 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2013
Valoare proiect: Finanțare nerambursabilă: 1.862.141,88 lei
Domenii de selecţie studenți:
  • Calculatoare
  • Tehnologia Informației
  • Inginerie Electronică și Telecomunicații
  • Inginerie Electrică
Contact: Manager proiect: Cornelia Gyorodi

 

Română