Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Eşti aici

Rezultate anticipate

"Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii"

Versiune tiparSend by emailPDF version
  • 200 de studenţi beneficiari ai stagiului de pregatire practică, sustinuţi financiar
  • 20 de parteneriate între firme şi universitate pentru activitatea de practică a studentilor
  • Instruirea a 20 cadre de specialitate cu atribuţii de tutori din firmele care organizează stagii de practică
  • Realizarea unor studii şi analize privind activitatea de practică din toate perspectivele, incluzȃnd feedback-ul grupurilor ţintă (studenţi şi tutori), abordare integrată de bune practici
  • Crearea unei metodologii care să ofere un cadru de organizare şi desfăsurare a activităţii de practică
  • Crearea unei platfome cadru online
Română