Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Eşti aici

Noiembrie 2012

"Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii"

Rezultate intermediare

  • 126 de studenţi beneficiari ai stagiului de pregatire practică, sustinuţi financiar
  • 21 de parteneriate între firme şi universitate pentru activitatea de practică a studentilor
  • Instruirea a 25 cadre de specialitate cu atribuţii de tutori din firmele care organizează stagii de practică
  • S-au realizat 2 studii şi analize privind activitatea de practică din toate perspectivele, incluzȃnd feedback-ul grupurilor ţintă (studenţi şi tutori), abordare integrată de bune practici
Română