Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Eşti aici

Ianuarie 2012

"Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii"

Sustenabilitate

 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii de practică propusă şi dezvoltată în cadrul acestui proiect este utilizabilă pe termen lung în colaborarea universitate/firme în scopul alinierii pregătirii practice a studenţilor la necesităţile pieţei muncii
 • Metodologia se doreşte a reprezenta punctul de pornire în organizarea şi după finalizarea proiectului a activităţii de practică
Română

Beneficii

Studenți:

Română

Rezultate anticipate

 • 200 de studenţi beneficiari ai stagiului de pregatire practică, sustinuţi financiar
 • 20 de parteneriate între firme şi universitate pentru activitatea de practică a studentilor
 • Instruirea a 20 cadre de specialitate cu atribuţii de tutori din firmele care organizează stagii de practică
 • Realizarea unor studii şi analize privind activitatea de practică din toate perspectivele, incluzȃnd feedback-ul grupurilor ţintă (studenţi şi tutori), abordare integrată de bune practici
Română

Activități

 1. Crearea unui cadru de organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregatire practică a studenţilor
  • crearea unui profil cadru a firmelor partenere
  • identificarea agenţilor economici, instituţii şi organizatii cu rol de partener de practică
  • stabilirea unui cadru de parteneriat  între firme şi universitate şi a unei convenţii cadru de practică
  • realizarea unor sesiuni de conştientizare oportunităţi şi beneficii
  • selectarea studenţilor pentru formarea grupului ţintă
Română

Grupul țintă

 • 200 de studenți (100 în anul 2012 și 100 în anul 2013) din domeniile:
  • Calculatoare
  • Tehnologia Informației
  • Inginerie Electronică și Telecomunicații
  • Inginerie Electrică
 • 20 de cadre de specialitate cu atribuţii de tutori din firmele care organizează stagii de practică
Română

Finanțare

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Română

Parteneri

Solicitant: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației

Română

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizează crearea unui cadru de organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de pregatire practică a studenţilor în scopul dezvoltării aptitudinilor practice de muncă.

Obiectivele specifice sunt:

Română

Prezentare proiect

POSDRU/109/2.1/G/82033 - CONVERGENȚA PREGĂTIRII PRACTICE UNIVERSITARE PENTRU INTEGRAREA REUȘITĂ A STUDENȚILOR PE PIAȚA MUNCII

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Axa Prioritară: 2 - “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție: 2.1 - “Tranziția de la școală la viața activă”
Română